Lịch huấn luyện khóa học dịch vụ

Dưới đây là danh sách các khóa học năm 2017

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Tên khóa học Nội dung Đối tượng Thời lượng Sản phẩm
AS1 Lắp đặt và xử lý sự cố máy Split (Inverter)
 • Giới thiệu về môi chất lạnh R32
 • Các điểm lưu ý về lắp đặt đối với môi chất lạnh R32
 • Cách thức lắp đặt máy Split
 • Xử lý sự cố
Đại lý 1 ngày Split
AS2 Lắp đặt và xử lý sự cố máy SkyAir (Inverter)
 • Hình dạng và thông số kỹ thuật
 • Cách thức lắp đặt máy
 • Hướng dẫn vận hành
 • Xử lý sự cố
Nhà thầu
Đại lý
1 ngày SkyAir
AS3 Giới thiệu về môi chất lạnh R32.
Lắp đặt và xử lý sự cố máy Split, SkyAir, Package
 • Giới thiệu về môi chất lạnh R32
 • Các điểm lưu ý về lắp đặt đối với môi chất lạnh R32
 • Hình dạng và thông số kỹ thuật
 • Lắp đặt máy Split, SkyAir, Package
 • Chẩn đoán và xử lý sự cố
Nhà thầu
Đại lý
1 ngày Split
SkyAir
Package
AS4 Hướng dẫn lắp đặt hệ thống VRV IV
 • Các giới hạn về cao độ và chiều dài đường ống
 • Bảo quản vật tư, ống đồngđồng trong kho và trên công trình
 • Lắp đặt đường ống ga, ống nước xả, dây truyền tín hiệu
 • Phương pháp triển khai thi công
 • Lắp đặt dàn lạnh và dàn nóng
 • Kiểm tra và vận hành
 • Cách thức sử dụng môi chất lạnh R410A
Nhà thầu
Đại lý
1 ngày VRV
AS5 Xử lý sự cố hệ thống VRV III và VRV IV
 • Sơ đồ mạch ga, nguyên lý hoạt động
 • Chức năng, vị trí của các bộ phận trong hệ thống
 • Chẩn đoán và xử lý sự cố thông qua mã lỗi
Nhà thầu
Đại lý
1 ngày VRV
AS6 Hướng dẫn Sử dụng, Bảo trì, Sửa chữa hệ thống VRV
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Cách thức bảo trì dàn nóng và dàn lạnh
 • Cách xử lý các mã lỗi thường xảy ra
  (trong quá trình sử dụng)
Chủ đầu tư
Người sử dụng
1 ngày VRV

LỊCH HUẤN LUYỆN

Năm 2017 Năm 2018
Khu vực Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
Hồ Chí Minh AS3
AS4
AS1
AS4
AS6
AS2
AS5
- - AS6 AS3
AS4
AS2
AS5
AS2
AS5
AS1
AS4
AS6 AS3
Hà Nội AS3 AS1 AS4
AS2 AS5
AS6 - - - AS6 AS2
AS4
AS1
AS3
AS5
AS4
AS5
AS2 AS3
AS4
AS6
Đà Nẵng AS5 AS1
AS4
AS6 - AS4 AS5 AS3 AS4 AS1
AS2
AS6 - AS3

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

Liên hệ

 Back to top