Lịch huấn luyện khóa học bán hàng

Dưới đây là danh sách các khóa học năm 2017

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

Các khóa học về sản phẩm dân dụng

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

Mã khóa học Tên khóa học Nội dung khóa học Đối tượng tham gia Thời lượng
S1 Máy ĐHKK Room Air và Sky Air
 • Giới thiệu các dòng sản phẩm ĐHKK Daikin năm 2015 (Daikin line-up)
 • Giới thiệu về môi chất lạnh R32
 • Máy ĐHKK Room Air (RA)
 • Máy ĐHKK Sky Air (SA)
Đại lý 1/2 ngày
S2 Hệ thống ĐHKK Super Multi
 • Giới thiệu các dòng sản phẩm ĐHKK Daikin (Daikin Line-up)
 • Hệ thống Super Multi NX (R-410A)
 • Hệ thống Super Multi Hotwater
Đại lý
Nhà thầu
1/2 ngày
S3 Hệ thống ĐHKK VRV dành cho Nhà ở
 • Hệ thống VRV 4-S
 • Hệ thống VRV III-Single
Đại lý
Nhà thầu
1/2 ngày
Mã khóa học Tên khóa học Lịch huấn luyện (Số lần khóa học diễn ra mỗi tháng)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S1 Máy ĐHKK Room Air và Sky Air O   O     O O       O O
S2 Hệ thống ĐHKK Super Multi       O     O     O    
S3 Hệ thống ĐHKK VRV dành cho Nhà ở     O     O     O     O

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

Liên hệ

Các khóa học về sản phẩm thương mại

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

Mã khóa học Tên khóa học Nội dung khóa học Đối tượng tham gia Thời lượng
S4-1 Hệ thống ĐHKK VRV
 • Đặc tính của hệ thống VRV
 • Giới thiệu dãy sản phẩm Daikin VRV (VRV line up)
 • Tính năng, đặc tính kỹ thuật của hệ thống VRV 4
Tư vấn
Nhà thầu
Đại lý
1/2 ngày
S4-2 Giới thiệu sản phẩm VRV mới
 • Giới thiệu dãy sản phẩm Daikin VRV (VRV line up)
 • Sản phẩm mới : VRV III-W (VRV giải nhiệt nước)
 • Sản phẩm mới : VRV III-HW (VRV Hot water)
Tư vấn
Nhà thầu
Đại lý
1/2 ngày
S4-3 Hội thảo chuyên đề VRV
 • Lịch sử phát triển hệ thống ĐHKK Daikin VRV
 • Giới thiệu dãy sản phẩm Daikin VRV (VRV line up)
 • Hệ thống VRV trong các lĩnh vực :

     + Khách sạn
     + Bệnh viện
     + Dùng cho thay thế
     + …
Tư vấn
Nhà thầu
Đại lý
1/2 ngày
S5 Thiết kế hệ thống VRV
 • Hướng dẫn tính toán tải nhiệt bằng phần mềm của Daikin
 • Chọn thiết bị VRV bằng phần mềm VRV Express
 • Chọn thiết bị thông gió thu hồi nhiệt HRV
 • Thực hành
Tư vấn
Nhà thầu
Đại lý
1/2 ngày
S6 Hệ thống điều khiển của DAIKIN
 • Tổng quan về hệ thống điều khiển của Daikin: Điều khiển cục bộ, Điều khiển trung tâm
 • Hệ thống điều khiển trung tâm thông minh tiên tiến : i-Touch Manager (iTM)
 • Hệ thống điều khiển kết nối BMS :BACnet, LONWORKS
Tư vấn
Nhà thầu
Đại lý
1/2 ngày
Mã khóa học Tên khóa học Lịch huấn luyện (Số lần khóa học diễn ra mỗi tháng)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S4-1 Hệ thống ĐHKK VRV O     O     O     O    
S4-2 Giới thiệu sản phẩm VRV mới     O     O     O      
S4-3 Hội thảo chuyên đề VRV       O   O   O   O    
S5 Thiết kế hệ thống VRV O     O     O       O  
S6 Hệ thống điều khiển của DAIKIN     O       O         O

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

Liên hệ

Các khóa học về sản phẩm công nghiệp

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Mã khóa học Tên khóa học Nội dung khóa học Đối tượng tham gia Thời lượng
S7 Dãy Sản phẩm Applied
 • Các thành phần cơ bản của Chiller
 • Cơ bản về hệ thống Chiller giải nhiệt nước
 • Giới thiệu về các dòng sản phảm Applied
 • Chiller screw (chiller trục vít), Giải nhiệt nước và giải nhiệt gió.
 • Chiller ly tâm, Chiller Scroll
Tư vấn
Nhà thầu
Đại lý
 
Mã khóa học Tên khóa học Lịch huấn luyện (Số lần khóa học diễn ra mỗi tháng)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S7 Dãy Sản phẩm Applied   O       O       O    

Để tham gia khóa học, vui lòng liên hệ với bộ phận Kinh doanh để đăng kí.

Liên hệ

 Back to top